Select Page

WOLONTARIAT ZA GRANICĄ

GVI oferuje ponad 150 różnych projektów wolontaryjnych na całym świecie. Jako wolontariusz możesz wybierać spośród projektów z zakresu ochrony środowiska, edukacji i projektów społecznych w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie oraz Australazji.

Niedawno uruchomiliśmy trzy nowe, ekscytujące lokalizacje, w których możesz zrealizować swoją przygodę z wolontariatem. Są to projekty w Kambodży, Ghanie oraz Peru.

Każdego roku wysyłamy ponad 2000 osób na wolontariat zagraniczny, co pozwala nam utrzymać nasze projekty na odpowiednim poziomie i zagwarantować ich pozytywny wpływ na środowisko. Wszystkie nasze programy są prowadzone we współpracy z lokalnymi partnerami. Takie podejście pomaga nam jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby społeczności, na rzecz której pracujemy.

Oferujemy wyprawy wolontariackie, wakacje z wolontariatem, wolontariat rodzinny, wolontariat długoterminowy oraz wolontariat combo, w czasie którego uczestnik świadczy pomoc w kilku krajach. Jeśli studiujesz, porozmawiaj z naszymi krajowymi ekspertami na temat uzyskania dodatkowych punktów akademickich. Oprócz praktycznych umiejętności jakie nabywasz w ramach uczestnictwa w naszych programach, możesz zdobyć konkretne kwalifikacje związane z kierunkiem Twoich studiów czy nauką w szkole średniej.

Wolontariat za granicą programy

GVI oferuje programy wolontariatu zagranicznego dla wszystkich grup wiekowych. Możesz wyjechać z nami na okres od 1 tygodnia, aż do 6 miesięcy! Niezależnie od Twoich zainteresowań, jako wolontariusz możesz wnieść trwałą zmianę w życie lokalnych społeczności inwestując jednocześnie w swój rozwój osobisty i zawodowy. Dołącz do nas na Seszelach, w RPA, Kambodży, Grecji, Meksyku, Kostaryce, Laosie, Nepalu, Peru, Tajlandii, Fidżi, Ghanie lub Indiach. Zapoznaj się z projektami opisanymi poniżej, począwszy od ochrony środowiska, poprzez projekty budowlane, edukacyjne i projekty z zakresu wzmacniania pozycji kobiet w krajach rozwijających się!

ZOBACZ NASZYCH WOLONTARIUSZY W AKCJI

WYBIERZ PROGRAM DLA SIEBIE

OCHRONA DZIKIEJ PRZYRODY

Różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowego ekosystemu. Projekty te koncentrują się na ochronie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz zapewniają edukację społecznościom lokalnym tak, by mogły wdrażać długoterminowe, skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska. Studenci, którzy ukończą nasze programy otrzymają punkty akademickie!

WOLONTARIAT Z DZIECIMI

Najlepszym sposobem walki o lepsze jutro dzieci, jest zrównoważona edukacja i programy szkoleniowe. Oferujemy dzieciom bezpieczne środowisko edukacyjne, z pomocą, nadzorem, socjalizacją i nauką poprzez zabawę. Koncentrujemy się na przedmiotach podstawowych, w tym matematyce, języku angielskim i zajęciach sportowych. Zdobądź praktyczne umiejętności w pracy z dziećmi, a jeśli jesteś studentem, otrzymasz także punkty akademickie.

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Ekosystemy morskie są kluczowe dla dobrostanu zarówno środowiska morskiego jak i lądowego. Wody oceaniczne stanowią ogromne źródło pożywienia i cennych minerałów dla społeczności na całym świecie. Projekty te koncentrują się na przywróceniu uszkodzonych ekosystemów morskich i ochronie zagrożonych gatunków poprzez odpowiedzialne działania prewencyjne..

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Ten rodzaj wolontariatu może być bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem dla wszystkich kochających zwierzęta. W miejscach odbywania wolontariatu wiedza na temat właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, hodowlanymi czy dziką zwierzyną,  jest wciąż niedostateczna. Brak określonych standardów utrudnia działania opiekuńcze i pomoc dedykowaną poszczególnym gatunkom. Nasi uczestnicy mają szansę wesprzeć edukację lokalnej społeczności w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami.

NAUCZANIE

Umiejętność czytania i pisania po angielsku prowadzi do lepiej płatnych miejsc pracy i daje szansę na poprawę standardu życia. Nauczyciele języka angielskiego są najbardziej poszukiwanym zasobem w społecznościach i szkołach, z którymi współpracujemy. Nasi wolontariusze pomagają nam wypełnić to ogromne zapotrzebowanie. Wybierz wolontariat edukacyjny, zdobądź umiejętności pedagogiczne i podnoś z GVI swoje kwalifikacje.

OPIEKA ZDROWOTNA

Dostęp do opieki zdrowotnej jest zróżnicowany ze względu na kraj, grupę społeczną i sytuację materialną poszczególnej osoby, na co duży wpływ mają ogólne warunki społeczne i gospodarcze. Twoja pomoc w podnoszeniu standardów opieki zdrowotnej w krajach naszych wolontariatów jest niezastąpiona. Nasze projekty dedykujemy takim elementom zdrowia publicznego jak higiena, bezpieczeństwo korzystania z wody, świadomość HIV / AIDS, zdrowie matek i zmniejszenie współczynników umieralności dzieci.

INICJATYWY NA RZECZ KOBIET

W ramach projektów na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet dołączysz do międzynarodowego zespołu wolontariuszy pracujących nad zapewnieniem kobietom i młodym dziewczętom dostępu do równej edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości zarobkowych. Nasze projekty realizowane są w czarujących i zróżnicowanych kulturowo krajach na całym świecie. Zmieniaj życie kobiet i pomagaj w ich rozwoju, wzmacniając także swoje własne umiejętności.

BUDOWNICTWO

Właściwa infrastruktura budowlana i wydajne systemy są kluczowymi aspektami zdrowia i dobrego samopoczucia społeczności lokalnych. Nasze projekty budowlane koncentrują się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka i dążą do ochrony osób najbardziej zagrożonych i najsłabszych. Przez swój udział pomożesz tym społecznościom, które znajdują się w trudnej sytuacji socjalnej i cywilizacyjnej. Wspierając nasze projekty budowlane zdobędziesz nowe umiejętności i rozwiniesz swoją własną ścieżkę karierę.

SPORT

Sport jest niezwykle wartościowym narzędziem w pracy z dziećmi. Pomaga w walce z depresją, lepszej koncentracji, uczy podstaw pracy zespołowej, poszanowania zasad i może być ogromnym czynnikiem zwiększającym pewność siebie. Uczestnicy angażują się i pomagają w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci w społecznościach, z którymi pracujemy. Umiejętności, których uczą się najmłodsi, wykraczają daleko poza boisko sportowe.